Tjenester

Assento er et av Norges ledende rekrutteringsbyrå innen kommersiell rekruttering, lederrekruttering og personalrådgivning. Gjennom en grundig og vel gjennomtenkt fremdriftsplan legger vi til rette for en effektiv og forutsigbar rekrutteringsprosess.

Rekruttering

Annonserte rekrutteringsprosesser, kvalitetssikring og utvelgelse til faste stillinger uten personalansvar.

Personalutleie

Rådgivning, levering og oppfølging av fleksible bemanningsløsninger til store eller små prosjekter.

Search & Selection

Målrettet, systematisk søk og Headhunting etter kommersielle ledere og nøkkelroller

Management for Hire

Innleie av erfarne ledere og spesialister til midlertidige prosjekter og oppdrag.

Delprosess & rådgivning

Kandidatevaluering, person- og evnetester. Personalrådgivning og utarbeidelse av karriereplaner.

Employer Branding og markedsføring

Produksjon av video og markedsmateriell. Målrettet markedsføring gjennom digitale og sosiale medier.

Vårt selskap er bygget opp utelukkende med det formål å være best i klassen innen våre spesialiseringer.

Salg

Mange bedrifter opplever at det er spesielt krevende å rekruttere dyktige selgere. Vi løser nærmere 100 salgsstillinger i året, og vet hva som skal til for å attrahere selgere til nettopp din bedrift.

Support & kundeservice

Innen support og kundeservice kartlegger vi systematisk kandidatens holdninger, verdier og servicenivå. Vi vektlegger også salgsferdigheter og evnen til å avdekke behov og presentere gode løsninger for kunden.

HR & administrasjon

Som rekrutteringsselskap har vi god oversikt over hvilke personlige egenskaper, kvaliteter og kompetanser som er avgjørende for å kunne jobbe effektivt innen HR, rekruttering og administrasjon.

IT & teknologi

Mange av våre kunder jobber med IT, teknologi og utvikling av nye digitale tjenester. Vi leverer normalt i skjæringspunktet mellom teknologi og salg, og vi får ofte ansvaret for å bygge opp nye team eller oppstartsselskaper.

Markedsføring

Stillinger innen markedsføring er populære og tiltrekker seg ofte mange søkere. En optimal prosess preges av et grundig forarbeid og systematisk kartlegging av kompetanse, ferdigheter og kreative evner.

Finans & forsikring

Innen finans og forsikring skal de ansatte ofte kombinere et tjenesteområde med teknologi, profesjonell service og kundeutvikling. Dette vil kreve en målrettet tilnærming der kompetanse og personlig egnethet vil vektlegges høyt ved utvelgelse.

I Stock 637367232 super