ScaleupXQ hjelper de kuleste vekstselskapene, ofte innenfor tech og software, med å få fart på salget. Gjennom å ha støttet snart 100 selskaper de siste tre årene med å skalere opp virksomheten både i Norge og internasjonalt, bruker ScaleupXQ denne erfaringen til å bygge salgsorganisasjoner og gjøre salg fra A-Å på vegne av kunden. Samtidig støttes selskapene med strategi og taktisk sparring underveis.

Nå opplever de et stort behov hos sine kunder, og Assento er veldig stolt av å kunne hjelpe dem med rekrutteringen av nye, dyktige ansatte! (Trykk her for å lese mer)

Får jobbe med en rekke bransjer

Ario Iranmanesh er èn av mange i ScaleupXQ som selv har skalert internt i selskapet. For bare seks måneder siden kom han inn dørene som en nyansatt Business Development Representative. Etter å ha levert gode resultater både som BDR og Inside Sales Representative, har han allerede gått over i stillingen som Account Executive.

- Jeg startet som en BDR og ble raskt eksponert for ulike bransjer og spennende selskap. Som en BDR jobber man med det øverste leddet av salgstrakten. Her blir man utrolig dyktig på å prospektere kunder og ta kontakt med dem via ulike medier. Nå er jeg en Account Executive, så det har gått fort! Som en Account Executive har jeg ansvaret for at møtene som blir avtalt leder til noe fruktbart, gjerne i form av salg eller oppfølgingsmøter. Nå får jeg lede hele salgsprosessen fram til avtaleinngåelse, noe jeg synes er kjempespennende.

Ario forteller entusiastisk om hans reise internt i SXQ. Etter noen måneder som BDR, fikk han nye arbeidsoppgaver i en Inside Sales-rolle. Da fikk Ario ytterligere trening gjennom å bli med i kundemøtene som han selv hadde booket.
Til tross for mange nye ansvarsoppgaver kjenner Ario seg fremdeles som en del av laget internt i BDR-avdelingen.

- Jeg bistår avdelingen også med møtebooking når det trengs. Her drar vi alle i samme retning, og selv om jeg nå har mange ansvarsområder er jeg opptatt av å fortsette læringen i alle stadier av salgsprosessen.

Tydelige karriereveier internt

Marcus Magnussen er en annen som har nytt godt av det interne karriereløpet i ScaleupXQ. Etter å ha startet som en intern er han i dag teamleder for BDR-avdelingen og kan se tilbake på to og et halvt år med mange erfaringer.

- Jeg kom inn dørene gjennom BI sitt program i 2019. SXQ var utrolig flinke til å gi meg ansvar tidlig, og jeg gjennomgikk et solid opplæringsløp. Som flue på veggen i salgsprosesser fikk jeg dyp innsikt i hva som kreves for å lykkes, og deretter ble jeg raskt eksponert for oppgavene til en BDR.

Det hele startet med et kundecase der Marcus fort fikk vist talentet sitt for prospektering og møtebooking.

- Det gikk ganske fort i grunn. Jeg begynte med operative BDR-oppgaver, men ikke lenge etter fikk jeg være med på å utvikle og skape en avdeling øremerket for BDR-arbeid. Så snart vi fikk kartlagt at kundene våre hadde behov for assistanse med prospektering og møtebooking, ble avdelingen raskt et satsingsområde og rekrutteringen har skutt fart siden den gang.

Frihet til å jobbe

Mye av suksessen til ScaleupXQ kan ligge i den varierte kompetansen selskapet har blant sine ansatte. Sandra Zalgeviciene kommer fra Kaunas i Litauen, og fant raskt en strålende arbeidsgiver i ScaleupXQ.

- Det jeg synes er spennende er alle bransjene jeg får jobbe i! Man får en utrolig god ballast som man kan ta med seg videre i arbeidet. På bare seks måneder har jeg vært innom tre ulike bransjer der ScaleupXQ bistår sine kunder med kommersiell skalering.

Sandra forteller at en BDR-hverdag ofte er variert. Man må jobbe strukturert med å finne de relevante prospektene, men man må òg jobbe med å finne de relevante kontaktpersonene.

- Det er et høyt aktivitetsnivå, men ScaleupXQ forstår at vi er alle forskjellige. At man får friheten til å forme sitt eget arbeid som man ønsker, skaper et godt arbeidsmiljø. Vi kjører blitz-callssammen slik at møtebookingen får et sosialt og gøyalt aspekt.

Kultur og innovasjon

Ved spørsmål om hvordan ScaleupXQ ivaretar kulturen sin, kommer det raskt mange tanker.

- SXQ har et mindset om at alle skal få muligheten til å utvikle seg internt i selskapet. De har tenkt ut og definert klare karriereveier internt, og det bare bygger opp om at SXQ er et sted man kan bli bedre og lære, sier Sandra.

- Ja, man kan si at kulturen er både etablert, men også i utvikling hele veien. Vi har et internasjonalt miljø med bakgrunn fra mange land. Det skaper innovasjon. Dessuten gjør vi ting som er artige, og det er lav terskel for at vi henger igjen på fredag for litt hygge. Kollegaene dine blir også gode venner, og det er noe som skiller oss fra andre selskap, sier Ario.

- Man merker godt at vi har et fokus på det. Vi drar på utflukter sammen, og da har vi en herlig mix av jobb og lagbygging. Terskelen er lav for at alle kan bidra med tanker om hvordan vi skal vokse videre.

Veien videre

Hvordan blir så veien videre for ScaleupXQ?

- Vi vokser sammen med kundene våre og har opplevd en kjempevekst og er per dags dato 25 personer på Oslokontoret. Vi har kunder i Norge, Europa og Asia. Samtidig har vi investert i 10 av selskapene vi samarbeider med. Veksten er på ingen måte over, og det er derfor vi nå skal ha enda flere, dyktige personer som vil være med på reisen, avslutter Marcus.

Ønsker du å bli en del av Business Development Representative teamet? Nå leter vi etter ScaleupXQ’s neste BDR-talent!