- Vet du hvem som har tilgang til din personinformasjon på internettet? Hvor mange selskap er det du egentlig har gitt samtykke til å samle informasjon om deg? Per Olav Nyborg lener seg tilbake og titter ut møteromsvinduet.

Dette er oppdraget Traq har tatt på seg å løse. Samtykke-as-a-service er det nye SaaS og i Møllergata på MESH sitter kloke hoder og legger til rette for at både virksomheten og sluttbruker kan ha fullstendig kontroll over alle samtykker.

- Vi etablerte Traq for å kunne hjelpe selskaper med dokumentasjonskravet og skape mer transparens mellom virksomheten og forbrukere. Norge er blant verdens beste miljøer på dokumentasjon, det kan vi bruke som konkurransefortrinn. Traq integreres og fremstår som en naturlig del av apper, skjemaer og tjenester. På den måten får selskapene kontroll på hvem som har sagt ja og under hvilke premisser samtykke er gitt. Dokumentasjonsplikten og bevisbyrden ligger 100 prosent på selskapet, sier Nyborg.

- Virksomhetene har en ryddejobb å gjøre?

- Forestill deg hvor mange ganger i løpet av en dag du samtykker til deling av data. Det er like kaotisk for bedriftene. Av en eller annen grunn blir løsninger for samtykker ofte utviklet per prosjekt, uten en helhetlig tanke for bedriften. Å få raskt kontroll på samtykker er et av de første stegene man må ta for å kunne utnytte verdien i sine data.

Skalerbart produkt

Per Olav Nyborg og Svein Olaf Bennæs stiftet Traq i 2020 og siden den gang har mye av tiden gått til å bygge et robust og godt produkt. Nyborg har lang erfaring fra selskapsdrift og digitaliseringsarbeid, blant annet var han med på oppstarten av digitaliseringen i Oslo kommune, vært COO i KF med oppbygging av den digitale forretningen og CEO for VR Education.

- Samtidig som vi har hatt et fokus på utvikling av plattformen, har vi jobbet med å få inn en variert kundebase. Dette for å verifisere at vi kan levere til alle, og passe på at Traq ikke havnet i et fastlåst spor med skreddersøm kun for én bransje. Vi har kunder i både offentlig og privat sektor, bestående av organisasjoner, større anerkjente konsern og oppstartsselskaper med stort potensial.

Ved siden av Nyborg sitter Daniel Hopen, det ferskeste tilskuddet i Traq. Han er ansatt som salgssjef og fått ansvar for den kommersielle veksten i tiden framover.

- Vi har tatt oss god tid med å lage et robust produkt. Dette handler tross alt om personvern, det er klart det stilles store krav til grundighet. Nå skal vi få inn flere kunder, øke inntektene og bli flere mennesker.

- Selskap kan fort havne i trøbbel

I 2017 ble GDPR en del av det europeiske vokabular. Næringslivet fikk med ett en økt bevissthet rundt personvern, men med den bevisstheten kom også en innrømmelse: Personvern er kompliserte saker. Traq ønsker å gjøre det enklere å samle alle samtykker i en felles oversikt.

- Det mange ikke tenker over er at GDPR ble laget for at sluttbrukerne skal dele enda mer data med virksomhetene, slik at de kan lage enda bedre løsninger. For at det skal skje må sluttbrukeren føle seg trygg på at virksomheten behandler personopplysningene i henhold til lovverket. Dette er vinn-vinn for både virksomhet og sluttbruker, forklarer Hopen.

- Det høres ut som en komplisert tjeneste i en komplisert bransje?

- Traq er for samtykke det BankID er for nettbanken. Vi skal være et enkelt alternativ for virksomheter. Jeg er enig i at produktet vårt er nisje, men en veldig aktuell nisje. Implikasjonene for et selskap om de ikke gjør det korrekt er store, både økonomisk og med tanke på omdømme, fortsetter Hopen.

- Om et selskap ikke kan dokumentere et samtykke, havner de fort i trøbbel, sier Nyborg.

- Vi er et nisjeselskap som sikrer første steg av databehandling, og svarer på om virksomheten har lov til å behandle disse dataene eller ikke. Det er utrolig enkelt å samle inn data, utfordringen er å forvalte dette korrekt over tid, supplerer Hopen.

Finansiering og kunder på plass

Tidligere i år mottok Traq et oppstartslån fra Innovasjon Norge. Samtidig har flere norske engleinvestorer gått inn med midler. Med andre ord har Traq blitt godt mottatt på finansieringsmarkedet.

- Nå har vi finansieringen på plass og Traq er klare for oppskalering. Det var derfor veldig naturlig å hente inn en kapasitet som Daniel, og vi har lagt ut følere på flere dyktige mennesker som trives med markedsvekst. Etter hvert vil vi også rette blikket mot de som trives med produktutvikling. Det er en hel del underliggende potensiale i programvaren, forteller Nyborg.

- Daniel, du tar steget inn i et tidligfaseselskap. Hva var det med Traq som trigget deg?

- Produktet og markedet er den største årsaken til at jeg ønsket å bli med på reisen. Personvern blir mer og mer aktuelt, og det finnes ikke mange konkrete løsninger som hjelper bedriftene med dette. Vi skal bruke tiden fremover på å finne vår vei, og ta den posisjonen vi vet Traq bør ha.

- Er det noen som har tatt Traq i bruk enda?

- Vi har mer enn 10 kontrakter av ulike størrelser. Uten å nevne navn så er det flere kjente konsern, men vi har også oppstartsselskaper. Det tar vi som et kompliment, for det viser bredden og bruksverdien i produktet. Likevel ser vi en særskilt nytte for dette i selskap som har store mengder brukerdata. Konsern er som et eksempel høyaktuelt; de har gjerne flere tjenester som deler personinfo på tvers av selskap og plattformer, sier Hopen.

- I tillegg til å ha flere spennende selskap på kundelisten har vi nå sluttbrukere i over 70 ulike land. Med andre ord begynner Traq å bre om seg globalt, avslutter Nyborg.

Tar sin del av personvernkjeden

Personvern og samtykkeoversikt har fått stadig større spalteplass de siste årene. På Datatilsynet sine sider opplyses det om at et gyldig samtykke blant annet må være frivillig, utvetydig og dokumenterbart. Det er dokumentkravet Traq ønsker å hjelpe virksomheter med.

- Vi ser at Traq kan gjøre livet enklere for bedrifter på et globalt plan. Det er en stor utfordring at selskap kapitaliserer på, og bruker kundedata uten lov, sier Nyborg.

- Reisen er i gang, med andre ord. Hvor tror du dere vil være om fem år?

- Det er mye som skjer i EU når det gjelder kontroll på egne data, både i privat og offentlig sektor. Traq ønsker å ta en sentral rolle i administreringen av denne kontrollen. Om fem år er vi nok del av en større infrastruktur som leverer en standard plug-in til alle typer løsninger. Det er der Traq skal være.


Er du nysgjerrig på å lese mer om Traq? Da kan du klikke deg inn her!