Det er viktig å ta seg god tid til forberedelser før intervjuet. Vi anbefaler at du vier minst tre timer til forberedelser før hvert intervju du skal på. Øv på å besvare de vanligste intervjuspørsmålene. Les i gjennom stillingsbeskrivelsen, stillingsannonse og hjemmeside.

Forbered egne spørsmål om stillingen og-/ eller selskapet. Kontroller adressen, planlegg hvordan du skal komme deg dit og hvor lang tid det tar. Ta med notatbok og penn.

Selv om hvert enkelt intervju er unikt, finnes det noen spørsmål som dukker opp i de fleste jobbintervjuer. En bra måte å starte forberedelsene dine på, er å lese gjennom punktene og spørsmålene nedenfor og skrive ned dine egne svar. Ingenting imponerer en framtidig arbeidsgiver mer enn en jobbsøker som er godt forberedt.

Typiske intervjuspørsmål:

Hvorfor vil du jobbe hos oss? Dette er et av de spørsmålene som intervjuere bruker for å se om du har lest deg opp om bedriften. Gå aldri på et intervju uten å ha lest om firmaet, ledelsen og den bransjen de tilhører. Dersom du forbereder deg godt her, gir dette spørsmålet deg en sjanse til å vise fram hvordan dine erfaringer og kvalifikasjoner matcher firmaets behov.

Hvorfor skal vi ansette deg? Her har du sjansen til å markedsføre deg selv. Presenter kortfattet dine sterke sider, kvalifikasjoner og hva du har å tilby. Her er det viktig å ikke gi for generelle svar på spørsmålet. Nesten alle sier at de er strukturerte, kreative og arbeider godt i team. Skill deg ut fra mengden ved å fortelle om egenskaper som er unike for deg.

Hva er din(e) største svakhet(er)? Fortell ærlig om dine svakheter, men fortell samtidig hvordan du jobber og tar initiativ for å bli bedre. Hvis du for eksempel tidligere har hatt problemer med å organisere arbeidet ditt, kan du beskrive hvilke tiltak du har iverksatt for å effektivisere jobbrutinene dine.

Hvorfor forlot du den forrige jobben din? Selv om det siste arbeidsforholdet ditt fikk en dårlig avslutning, bør du være svært forsiktig med å si noe negativt. Forsøk heller å være så diplomatisk som mulig. En evig strøm av klander mot tidligere arbeidsgivere gir ikke et spesielt godt inntrykk av holdningen din.

Hvilke prestasjoner er du mest fornøyd med? Hemmeligheten bak svaret på dette spørsmålet, er å gi spesifikke eksempler og velge ut prestasjoner som er relevante for jobben du søker. Hvis din største prestasjon i livet var å vinne en fotballturnering, bør du heller velge et eksempel som er mer relevant og relatert til yrkeslivet.

Hva er dine lønnsforventninger? Dette kan være et vanskelig spørsmål, særlig for den som ikke har skiftet jobb på lenge. Ikke begi deg inn i en konkret lønnsforhandling før du har blitt tilbudt jobben. La intervjueren vite at du er åpen for diskusjon om lønn når det blir aktuelt. Hvis du blir presset til å gi et mer spesifikt svar, kan du nevne en skala i stedet for en spesifikt tall eller informere om nåværende lønnsnivå.

Andre vanlige intervjuspørsmål

- Hvilke faktorer motiverer deg mest i et arbeidsforhold?

- Hva setter du pris på hos en god leder?

- Hvordan tror du dine ledere vil beskrive deg?

- Hva legger du i et godt arbeidsmiljø?

- Hvilke tre ting er viktigst for deg i et arbeidsforhold?

- Har du noen gang vært i en konflikt på jobben eller hatt vanskelige kollegaer?

- Hvilke sterke sider har du? Hva kan du å bli bedre på?

- Hva stresser deg, og hvordan takler du stress?

- Hvilke av dine kvalifikasjoner vil gi deg suksess i denne bedriften?

- Hva skal til for å motivere deg til å legge inn ekstra initiativ og arbeidskapasitet?

- Hva er du mest stolt av i din karriere?

- Hva gjør du på fritiden?

- Nevn et eks. på en oppgave du ikke taklet godt nok - hva du lærte av den?

- Er du i andre jobbprosesser eller har søkt andre stillinger?


Spørsmål du som kandidat kan stille arbeidsgiver.

Det er viktig at intervjuet ikke bare blir en utspørring av deg som kandidat. For å få til en god dialog og et mer balansert møte, er det viktig at du benytter anledningen til å stille gjennomtenkte og relevante spørsmål. Nedenfor ser du noen eksempler på spørsmål. Mange av disse er generelle og kan stilles uavhengig av type stilling og nivå, men det er viktig å forberede mest mulig stillingsspesifikke spørsmål. Dette gjøres enklest gjennom å se over stillingsannonse, stillingsbeskrivelse, virksomhetsbeskrivelse, hjemmeside o.l.

- Hva skal til for å lykkes i denne stillingen?

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut her?

- Hva er det dine beste ansatte gjør for å lykkes i jobben?

- I hvilken grad er det rom for personlig- og faglig utvikling?

- Hvilken opplæring vil jeg få som nyansatt?

- Hvordan følger dere opp deres ansatte?

- Hvilke mål og resultater skal jeg oppnå i denne stillingen?

- Hvordan utvikler dere de ansatte?

- Hvordan avgjør dere om jeg passer til stillingen eller ikke?

- Hva er det beste med å jobbe i denne bedriften?

- Hvordan bidrar dere til et godt arbeidsmiljø?

- Hvordan vil du beskrive bedriftskulturen hos dere?

- Er det noe som bekymrer dere i forhold til om jeg passer til denne rollen?

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du har spørsmål.

Lykke til!

Kilde: Assento