Grønn innovasjon blir mer enn bare en snakkis. Gjenbrukbare handleposer, forbud mot plastsugerør og flyskam har vært hete temaer blant influensere i sosiale medier. I 2020 vil derimot ingen lenger være fornøyd med tomme ord, grønnvasking eller dråpe-i-havet-løsninger.


Det kommende året vil vi se at den grønne innovasjonen blir mer enn bare en snakkis. Ved hjelp av Tingenes internett, stordata og kunstig intelligens vil vi kunne måle forbruk, redusere etterspørsel etter produkter som skader miljøet og redusere karbonavtrykket vårt betraktelig. Samtidig vil det la oss kutte kostnader og finne nye inntektsområder. Denne trenden kommer av at forbrukere, investorer, innkjøpere og ansatte krever at vi tar oss sammen.

Telekombransjen er med på å skape et nøkkelgrunnlag for fremtidens økonomi og vil kunne bidra til betydelige samfunnsendringer i samarbeid med leverandører, investorer og kunder. Telekomselskapene vil kunne oppfordre utstyrsleverandører og produsenter av maskinvare og mobiltelefoner til å sette seg høyere klimamål ved å bruke resirkulerte råstoffer, mineraler som er utvunnet på en ansvarlig måte, fornybar energi, nye måter å transportere produktene på og miljøvennlig emballasje.

Når vi nærmer oss 2030 vil bedrifter, særlig i Europa, være på vei mot 100 prosent fornybar elektrisitet. Dette vil legge grunnlaget for klimanøytral forretningsdrift. For forbrukerne vil mobiltjenester fortsette å gi folk tilgang på apper og tjenester som vil gjøre det enklere å ta opp grønne vaner hvor enn de er. Teknologibransjen vil påvirkes av økende offentlig og privat finansiering av grønne oppstarts- og vekstbedrifter. Til slutt, hva vil drive grønne tiltak i næringslivet? Svaret vil være en kombinasjon av bærekraftige forretningsmodeller, tilgang til data, digital kompetanse og godt lederskap.

Kilde: Telenors forskningsavdeling