Alva Labs er selskapet som kombinerer organisasjonspsykologi, moderne test teori og maskinlæring med mål om å levere en enda mer rettferdig ansettelsesprosess. Siden oppstarten i 2017 har selskapet opplevd rekordvekst i hjemlandet Sverige. På rekrutteringsfronten har de også opplevd vekst, på bare ett år har de gått fra 20 til 52 ansatte.

Nå er Alva Labs klare for å gå inn i det norske markedet, og Assento har fått æren av å bistå i jakten på både Account Executives og Sales Development Representatives!

Gir mennesker sjansen til å lykkes

Til tross for at Alva er et svensk selskap, har de allerede et norsk alibi: Vegard Skogheim. Vi har tatt en prat for å finne ut hvordan arbeidsdagen faktisk er i det rasktvoksende Saas-selskapet.

- Jeg har jobbet på en del ulike arbeidsplasser nå, i tillegg til å ha startet opp en bedrift selv. Alva Labs er uten tvil den beste arbeidsplassen jeg har hatt! Menneskene her er fantastiske, og jeg blir inspirert hver dag. Alle sammen, fra salgs-teamet til utviklerne presterer ekstremt høyt og har hjerte for bedriften. Alva Labs bærer preg av en sterk lagfølelse og jeg stortrives!

Entusiasmen til Alva’s Senior Account Executive kommer godt fram gjennom skjermen. I dag er Vegard bosatt i Stockholm, men jobber med det norske markedet.

- Jeg tror X-faktoren til Alva rett og slett er at man gir mennesker sjansen til å lykkes. Vi leverer en mer rettferdig måte å gjøre rekruttering på, forankret i forskningen som foreligger i dag. Det er nettopp dette som gjør arbeidsdagen min så artig.

Klassisk salg på moderne vis

Vegard forteller at arbeidshverdagen stort sett består av å være i dialog med kunder. Han er tydelig på at arbeidet neppe hadde vært like givende hadde det ikke vært for resten av Alva’s organisasjon.

- Jeg mener at en av styrkene til Alva er at alle i selskapet involveres i salget på ett eller annet vis. Ledelsen tar ansvar og legger til rette for at jeg kan selge et godt produkt. Så har du utviklerne, de skaper jo dette gode produktet! Customer Success-teamet vårt gjør meg 100% trygg på at kunden vil få en knallbra onboarding-opplevelse. Dette viser bare at hele organisasjonen, i alle ledd, har en viktig rolle.

Videre kan Vegard fortelle hvordan de har jobbet for å knytte disse leddene sammen. Den første kontakten kunder får med Alva er gjennom Markedsavdelingen.

- De gjør en helt utrolig jobb og legger godt til rette for at Sales Development Representatives enkelt kommer i kontakt med aktuelle kunder. SDR-avdelingen er dessuten veldig dyktige på å finne riktige beslutningstakere i bedrifter de kontakter. Jeg får masse nyttig informasjon i forkant av kundemøtene slik at jeg får skapt en god behovsanalyse i dialog med kunden og presentert fordelene Alva leverer. Det er rett og slett en klassisk salgsprosess gjort på en god, effektiv og moderne måte.

Kompetanseheving og utvikling

Selskap kan ofte oppleve voksesmerter som følge av stor økning i antall ansatte. Derfor er det spesielt viktig med god oppfølging for å sikre at de ansatte er tilfredse, og Alva Labs virker å være bevisste på nettopp dette.

- Rent praktisk bruker vi verktøy til å følge opp saker og spørsmål et par ganger i måneden. Her kan alle spille inn sine forslag og kommentarer, før det blir diskutert i vårt eget Townhall-møte. Her er vi transparente og alle ansatte får vite hva som har fungert veldig godt, og hva som kan forbedres.

Foruten månedesmøter med hele bedriften, får alle ansatte ukentlige Performance-reviews med nærmeste leder, èn-til-èn møter hver uke, og jevnlige møter med øvrig avdeling.

- Dette er superviktig for å sikre kompetansehevingen internt i Alva Labs. Men foruten om faglig påfyll så er det masse sosialt også!

Alt er forankret i verdier

Linnea Bywall, Head of People, har vært ansvarlig for å etablere og iverksette Alva’s verdier i alle deler av organisasjonen. Blant annet blir verdiene knyttet tett opp mot team-building aktiviteter som Alva har med jevne mellomrom.

- Linnea har gjort en enorm innsats der. Verdiene resonnerer gjennom alle oss i Alva, det styrker rett og slett lagfølelsen. Det er jeg sikker på at det vil gjøre for våre nye kollegaer som skal jobbe i Norge også.

Vegard kan nå se tilbake på to og et halvt år i Alva Labs. Hva har han lært på disse årene?

- Både Alva som selskap og jeg lærer av feilene vi gjør hele veien. Det er klisjè å si at «her har man lov til å feile», men det er faktisk helt sant! I Alva jobber vi på tertialbasis. Det betyr at vi hver fjerde måned kikker litt i bakspeilet og ser hvordan vi kan forbedre oss. Vi drar konstant læring av erfaringene vi får på veien og jobber sammen for å løse utfordringene som dukker opp.

Nå står Norge for tur, og Vegard er optimistisk på framtidsutsiktene for Alva i et norsk marked.

- Norske selskap er blitt bevisste på kandidatopplevelsen og hvordan man gjør en rekrutteringsprosess så god som mulig. Det er et større fokus på rettferdighet nå, men vi er fremdeles ikke helt i mål. Det er oppdraget vi i Alva Labs har. Vi skal skape rettferdige rekrutteringsprosesser. Det gjør vi i Sverige, og det skal vi få til i Norge også!

Ønsker du å bli en del av Alvas salgsteam? Nå søker vi etter:

Sales Development Representative
Account Executive

Ta kontakt med ansvarlig rekrutterer Sebastian Øyrehagen for mer informasjon

sebastian@assento.no