I boken Å Knytte Bånd skriver Frode Haaland om onboarding, også kalt innfasing. Der referer han til WIG-modellen. Denne modellen oppsto da det ble gjort et forsøk på å finne en fornuftig kategorisering innenfor onboarding av nyansatte. Modellen er god, jeg mener den gir mening, skriver Sebastian Øyrehagen i KOM24.


WIG står for:

  • Welcome (Tiltak som feirer den nyansattes ankomst)
  • Inform (Supplere informasjon, erfaring og materiale til den nyansatte)
  • Guide (Personlig hjelp for å finne sin plass i organisasjonen)

Men ingen modell er uten svakheter – ei heller denne. Bør ikke onboarding starte før kandidaten er på lønningslisten og trer inn dørene?

- Ideen til denne teksten kom etter uttallige samtaler med ulike selskap. Hver dag er jeg i kontakt med spennende aktører, og en stor del av jobben min går ut på å gjøre de bevisste på hvilken mulighet en ansettelsesprosess er for omdømme- og merkevarebygging. Evnen til å tenke helhetlig rundt ansettelsesprosesser blir stadig bedre, men det er fremdeles en vei å gå, sier Sebastian.


Små grep som kan minimere usikkerheten

Assento følger opp kandidater hele veien, og inn i ansettelsesforhold. Gjennom å følge opp kandidat og arbeidsgiver jevnlig, sikrer vi at ansettelsen blir en suksess for begge parter.

- Mitt råd er å beholde de gode onboarding-rutinene man har opprettet. Ikke kutt i employer branding-arbeidet, men se heller på hvordan dere kan skape bransjens beste innfasingsreise. Det er ikke kostbart å inkludere oppsigelsestiden som en del av innfasingen. 2021 og 2022 har vært heftige år for ansettende virksomheter. Kampen om kandidatene har vært knallhard og ressurser ble brukt på å tiltrekke seg rett kompetanse. Her gjelder det å jobbe smart. Alt en virksomhet gjør på employer branding-siden vil hjelpe dem med å stikke seg ut i jungelen av arbeidsgivere. Da er det viktig å ikke overse vakuumet som oppstår mellom kontraktssignering og første arbeidsdag.

Hele innlegget kan dere lese her