Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) holdt seg på samme nivå fra november til desember.

Antallet helt ledige økte med 200 personer i desember, mens antallet arbeidssøkere på tiltak falt med 200 personer. Gjennom 2019 har bruttoledigheten falt med 4 400 personer, men utviklingen har vært stabil det siste halvåret.

I desember var 75 000 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken. 60 700 personer var registrert som helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 14 200 arbeidssøkere deltok på tiltak i desember. Dette utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge bruddjusterte tall var bruttoledigheten i desember 5 prosent lavere enn i desember i fjor. Antall helt ledige var også 5 prosent lavere. Dette er en større nedgang enn om vi ikke justerer for bruddet i statistikken.

Kilde: NAV og SSB