I artikkelen «What not to do when you are trying to motivate your team», av lederen og forfatteren Ron Carucci til Harvard Business Review, påpeker Carucci hvor viktig det er med et anerkjennende arbeidsmiljø der ledere er ærlig og konkret.

Carucci har funnet at ledere kan skape et mistillitsmiljø med lavere motivasjon når de unngår å fortelle sannheten og prøver å skjule fakta for ansatte, eller manipulere omgivelsene ved å vektlegge positive ting når det ikke stemmer overens med slik ansatte opplever situasjonen.

Skap et anerkjennende arbeidsmiljø

“It’s a leader’s job to create a recognition-rich environment in which those they lead choose to give their best. That starts by ensuring recognition genuinely serves the needs of those you’re offering it to, not your own”, skriver Carucci.

Det er et lederansvar å skape et anerkjennende arbeidsmiljø. Det starter med å forsikre seg om at anerkjennelsen du gir tjener behovene til dem du gir det til, mener Carucci.

Du må se ansattes behov for anerkjennelse i de ulike situasjoner. Alle er også forskjellig så det tar litt tid og oppmerksomhet hvis du skal få med deg hva de ansatte trenger. Carucci nevner også flere eksempler på hvordan ledere lyver istedenfor å holde seg til fakta.

Når anerkjennelsen ikke er ekte

Carucci mener at vanlige «motivasjonsforsøk» fra ledere ofte innebærer både overfladiskhet, løgn og manipulering. For eksempel når ledere ikke vil fortelle sannheten fordi det setter dem i et dårlig lys. For å skjule feil, vektlegger de noe positivt som skal virke motiverende, mens sannheten kunne gitt dem bedre resultater og tillit.

Noen ganger prøver den travle lederen å presse inn noen gode ord i forbifarten eller stikker hodet innom kontoret ditt for å si kort hvor flink du var. På overflaten kan det virke uskyldig, til og med positivt, mens for mottageren kan det virke overfladisk og upersonlig, spesielt hvis dette er det eneste lederen tilbyr av anerkjennende atferd.

Carucci skriver også at ledere noen ganger rett og slett lyver. For eksempel ved å si til en ansatt at de har formidlet videre til toppledelsen hvor sterk innsats den ansatte har gjort. Han sier at «employees know when their managers are being insincere og outright lying. Whether this lying is well-intended or not, they erode the employee’s trust in the leader”. Uansett om løgnen er godt ment, vil det bryte ned tilliten til lederen.

En tredje ting Carucci nevner er vanlig, er ledere med dårlig samvittighet og skyldfølelse, som prøver å kompensere for dette ved å overdrive anerkjennelsen. For eksempel når lederen har bedt om en umenneskelig innsats for å nå en deadline, og kommer med store takknemlighetserklæringer etterpå. Han mener dette er manipulering ansatte gjennomskuer. Carucci mener at ofte har lederne mer å vinne på å være ærlig og forklare situasjonen slik den er. Det vil være mer genuint og gi tillit, og være mest motiverende.

Ron Carucci har skrevet 8 bøker om motivasjon og ledelse, blant annet Rising to power.

Kilde: Ledernytt